“ಬೆಂಕಿ‌ ಮನೆ ಕಳ್ಳರು” !! (ಭಾಗ – 9)

ಅಡಿಕೆಯ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪ್ರಶ್ನೆ‌ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ, ಎದ್ದು ನಿಂತ ಎಸ್.ಐ ಜಗದೀಶ್ ಮಾತು ಶುರುಮಾಡಿದರು… “ಕಳ್ಳತನವಾದ ಎರಡೂ ಮನೆಯ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಕಾಫಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಕೊಟ್ಟ‌ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಾನೆ ಉಪಯೋಗವಾಯಿತು.. !!” ಎಂದು ಎಸ್‌.ಐ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ  ಪತ್ರಕರ್ತರು ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನುContinue reading ““ಬೆಂಕಿ‌ ಮನೆ ಕಳ್ಳರು” !! (ಭಾಗ – 9)”