“ಬೆಂಕಿ‌ ಮನೆ ಕಳ್ಳರು” !! (ಭಾಗ – 7)

ಊರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ, ಎಲ್ಲಿಯು ಕೂಡ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಅಡಿಕೆ ಪೋಲೀಸರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ವಾಸವಿದ್ದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕಾಡಿನ ಸಮೇತ ಉಳಿದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೋಲೀಸರಿಗೆ… ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನದ ಸುಳಿವು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಮನಿಸಿದ ಎಸ್.ಐ ಜಗದೀಶ್ ಗೆ, ಒಂದಂತ್ತೂ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. “ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಅಡಿಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ.. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಅಡಿಕೆContinue reading ““ಬೆಂಕಿ‌ ಮನೆ ಕಳ್ಳರು” !! (ಭಾಗ – 7)”