“ಬೆಂಕಿ‌ ಮನೆ ಕಳ್ಳರು” !! (ಭಾಗ – 3)

ಭಾಗ ಮೂರರಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ..1. ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ಈರಪ್ಪಣ್ಣ2. ಕತ್ತಲುಬ್ಯಾಣದ ದೇವೇಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕಾಫಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಕಳ್ಳರು. ಎರಡು ಮೂಟೆ ಅಡಿಕೆ ಇದ್ದ ಹಳೇಯ ಲಾರಿ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ಪೋಲೀಸ್ ತಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಜಗದೀಶ್ ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಕೂಡಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಗಜಕೋಲು ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪೋಲೀಸ್ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ‌ ಹೋಟೆಲ್Continue reading ““ಬೆಂಕಿ‌ ಮನೆ ಕಳ್ಳರು” !! (ಭಾಗ – 3)”