“ಬೆಂಕಿ‌ ಮನೆ ಕಳ್ಳರು” !! (ಭಾಗ – 2)

ಭಾಗ ಎರಡಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ..1. “ಕಾಫಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ”2. “ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಜಗದೀಶ್ ರಾಮ್” ಆಳುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪೋಲೀಸ್ ಜೀಪನ್ನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ವಾಪಸ್ಸು ಗಜಕೋಲು ಬಂಗಲೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ… ಸುಮಾರು ನಲವತೈದು ಮೂಟೆ ಅಡಿಕೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಯಜಮಾನ್ರೇ !! ಎನ್ನುತ್ತಾ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ, ತರ ತರ ನಡುಗುತ್ತಲೇ ಕಳ್ಳತನದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೊನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕನಿಗೆ ಏನೂ ತೋಚದೆ, ಸಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿContinue reading ““ಬೆಂಕಿ‌ ಮನೆ ಕಳ್ಳರು” !! (ಭಾಗ – 2)”