“ಬೆಂಕಿ‌ ಮನೆ ಕಳ್ಳರು” !! (ಭಾಗ – 11)

ಎಸ್.ಐ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಪೋಲೀಸ್ ತಂಡ ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅಡಿಕೆ ಕದಿಯಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ರಂಗಪ್ಪಸ್ವಾಮಿಗೆ.. “ಆ‌ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಕರೆ‌‌ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಳ್ಳತನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ,‌ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಸಿಗಲು‌” ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು‌. ರಂಗಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿ ಆ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಆ ಕಳ್ಳರೇ ರಂಗಪ್ಪಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನ ನಂಬರ್‌ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳ್ಳರುContinue reading ““ಬೆಂಕಿ‌ ಮನೆ ಕಳ್ಳರು” !! (ಭಾಗ – 11)”