“ಬೆಂಕಿ‌ ಮನೆ ಕಳ್ಳರು” !! (ಭಾಗ – 10)

ಮುಸುಕು ಧರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ವೇಳೆಗೆ ಪೋಲೀಸರ ವಶವಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಎಸ್.ಐ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಎಸ್.ಐ ಹಾಗೂ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಅಡಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಜವಾದ ಕಳ್ಳರಿಗೂ ನೇರವಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಇಬ್ಬರು ಈ ಹತ್ತಿರದ ಊರಿನವರೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. “ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಈ‌ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು‌‌ ಹೇಳಿದ್ದರು !!” ಎಂದಾಗ “ಈ‌‌‌ ಅಡಿಕೆContinue reading ““ಬೆಂಕಿ‌ ಮನೆ ಕಳ್ಳರು” !! (ಭಾಗ – 10)”