“ಬೆಂಕಿ‌ ಮನೆ ಕಳ್ಳರು” !! (ಭಾಗ – 1)

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಸಾಗರ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಊರನ್ನು ತಲುಪುವ ರೈಲಿನ ಹಳಿ, ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹಳ್ಳಿ ನಗರ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಸೀಳಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಎನ್ನದೇ ರೈಲುಗಳು ನಿತ್ಯವೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ !! ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ನೀವು ಓದುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು “ಅನಲನಗರ”. ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಈ ಊರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ಅನೇಕContinue reading ““ಬೆಂಕಿ‌ ಮನೆ ಕಳ್ಳರು” !! (ಭಾಗ – 1)”