ಕವಿಯ ಬರಹ !!

ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿ,ಜೀವಂತ ಇರಿಸಿದ್ದ ಭಾವನೆಗಳುಹೊರಬಂದಿದ್ದು.. ಗೀಚಿದ ಬರಹಗಳಿಂದ !! ಎಂದೂ ಮರೆಯಾಗದ ಹಾಗೆಭಾವನೆಗಳು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದು..ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಕವಿತೆಗಳಿಂದ !! ಕವಿತೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮಡಿದಮೇಲೂಭಾವನೆಗಳು‌ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು..ಕವಿಯ ಬರಹದಿಂದ !! — Deekshith Das ✍️