ಹೀಗೊಂದು ಅನುರಾಗ !!(ಭಾಗ – 8)

ಸ್ನೇಹ ತನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳದೆ ಹೀಗೇಕೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದಳೆಂದು ಸಂಜಯ್ ಬೇಸರಗೊಂಡನು. ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಸ್ನೇಹಾಳ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ… ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವಳ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ  ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ‌. ಮಾರನೆಯ ದಿನ‌‌ ಕಾಲೇಜಿನ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾಳ ಊರಿನ ವಿವರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವಳ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಜಯ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ.‌ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನೂ   ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಇರುವಾಗಲೇ ಸಂಜಯ್ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದContinue reading “ಹೀಗೊಂದು ಅನುರಾಗ !!(ಭಾಗ – 8)”