ಹೀಗೊಂದು ಅನುರಾಗ !!(ಭಾಗ – 6)

ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಂಜಯ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸುವಾಗ,‌ ಗೊಂದಲದ‌ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ… ಆ ಗೂಡಿಗೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಆದವಳು ಸ್ನೇಹ.‌ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ನೇಹಾಳ‌‌‌ ಕುರಿತು ಊಹಿಸಲಾಗದ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರವೇ ಇರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು‌ ಉದ್ಭವಿಸಿದವು.‌‌ ಸಂಜಯ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆ ಕಾಡಿನ ಪಕ್ಕದ ಜಾತ್ರೆಯ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಸಂಜಯ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದನು. “ಅವಳ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲಾಗದೆ, ಅವಳು ಧರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ  ಕಾರಣ, ಅವಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೇಟ್Continue reading “ಹೀಗೊಂದು ಅನುರಾಗ !!(ಭಾಗ – 6)”