ಹೀಗೊಂದು ಅನುರಾಗ !! (ಭಾಗ – 4)

ಬಿಸಿಲಿನ‌ ಆಚೆಗೆ ಸಂಜೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಳೆದುಹೋದ ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದಾಗಿ, ಉಂಗುರದ ಸುತ್ತಲೂ ಸುನಾಮಿಯಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷವೆಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ.. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತರೆ ಸಮಯ ಸರಿಯಿವುದೇ ವಿನಃ ಸಂಗತಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಕಳ್ಳ ನನ್ನು ಕೊನೆಯ ಭಾರಿ ನೋಡಿ ಹೊರಬಂದು ದಿಕ್ಕುತೋಚದೆ ಬೈಕ್ ಏರಿ ಸೇರದ ಜಾಗವೇ ತಿಳಿಯದಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೇ ಹೊರಟರು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಮೀಪ‌ ಹೋಗುತ್ತಿದಂತೆಯೇ ಇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತನ ಬೈಕ್.Continue reading “ಹೀಗೊಂದು ಅನುರಾಗ !! (ಭಾಗ – 4)”