ಹೀಗೊಂದು ಅನುರಾಗ !! (ಭಾಗ – 3)

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಅವನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು‌. ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲವೂ ನೆನಪಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಜೊತೆಗೇ ಆಚೆ ಬಂದು ಬೈಕ್ ಏರಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು‌‌. ಅದಾಗಲೇ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದೆಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದರೂ ಅವಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ‌. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ‌, ಹೊರಟ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ‌ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲುContinue reading “ಹೀಗೊಂದು ಅನುರಾಗ !! (ಭಾಗ – 3)”