ಹೀಗೊಂದು ಅನುರಾಗ !!(ಭಾಗ 13 – The Last Episode)

ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವಳು ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ನೇಹಾಳಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಧ್ವನಿಯ ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನೇ ಮರೆತಳು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತದೇ ಧ್ವನಿ, ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಳು !! “ಸ್ನೇಹಾ ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ ನಾನು ಸಂಗೀತಾ…..”‌ ಎಂದು.ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ನೇಹಾ ಮೆಲ್ಲಗಿನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ,‌ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಜೋರಾಗಿ ಅತ್ತಳು. ಸಂಗೀತಾ ಎಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಾ ಅಳು ಮತ್ತು ನಗು ಒಂದಾಗಿ ಆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ನೇಹಾಳ ರೀತಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಕೂಡContinue reading “ಹೀಗೊಂದು ಅನುರಾಗ !!(ಭಾಗ 13 – The Last Episode)”