ಹೀಗೊಂದು ಅನುರಾಗ !!(ಭಾಗ – 12)

ಆ ಒಂದು ದಿನ‌ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕೆಟ್ಟ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಎನ್ನುವ ಚಿಕ್ಕ ಸುಳಿವೂ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ……. ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಾ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಸಂಜಯ್ ಆ ಪೋಟೋದಲ್ಲಿ‌ ತನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುವಂತೆ ನಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಗೀತಾಳ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಇಷ್ಟು ದಿನದ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ !! ಎಂಬುದು ಸಂಜಯ್ ನನ್ನು ಮೌನದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸ್ನೇಹಾ ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದಳು… ಅಂದು ನೀನು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಬಿಟ್ಟುContinue reading “ಹೀಗೊಂದು ಅನುರಾಗ !!(ಭಾಗ – 12)”