ಹೀಗೊಂದು ಅನುರಾಗ !! (ಭಾಗ – 10)

ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಜಯ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವನ‌ ಹಿಂದೆ ಆ ನಾಲ್ವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಕ್ಷಸರಂತೆ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಣದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಓಡುವಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ವಾಹನವನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ಸಂಜಯ್, ಅಲ್ಲೇ ಕುಸಿದನು. ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗುವ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ‘ಆ‌‌ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದು’. ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ‌ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹಿಂಸಿಸುವಾಗ, ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡಿದ ಸಂಜಯ್ ಗೆContinue reading “ಹೀಗೊಂದು ಅನುರಾಗ !! (ಭಾಗ – 10)”