About / ಕುರಿತು

Deekshith Das

deekshith.dhm@gmail.com

ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ.
ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗದ ಹಾಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಕನ್ನಡ, ಸುಂದರ ಸಡಗರ.
ಇಲ್ಲಿ - ಕವಿತೆ, ಕವನ, ಸಣ್ಣ ಕಥೆ, ಹಾಡು, ಕಾದಂಬರಿ, ಉಲ್ಲೇಖ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ...
ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಹ ಬರಹಗಳ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚವೇ - "ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ !!"
%d bloggers like this: