ಕರ್ಮದ ಉರುಳು..

ಚರ್ಚೆಗಳು ಅತಿಯಾಯಿತು
ವಾದಗಳು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ..
ಮಾತಿನ ಜಗಳದ ನಡುವೆ
ಕೈ ಕೈ ಸೇರಿ ಹೊಡೆದಾಟವೂ ನಡೆಯಿತು..

ಅಲ್ಲೊಂದು ಜೀವ ನಿರ್ಜೀವ ವಾಯಿತು ‌‌!!
ತಪ್ಪು ಸರಿಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ
ಅಮಾಯಕನೇ ಬಲಿಯಾದನು..

ಸುಳ್ಳು ಬದುಕುಳಿದರೂ
ಸತ್ಯ ಅಮರವಾಯಿತು..

ಕೊಂದವನು ಗೆದ್ದಂತೆ ನಕ್ಕಾಗ,
ಅಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗಿದ್ದು
“ಕರ್ಮ !!”
ಕರ್ಮದ ಉರುಲು, ಕಾದು
ಕುಳಿತಿದೆ ಕೆಟ್ಟವನ ಸಾವಿಗೆ..

— ದೀಕ್ಷಿತ್ ದಾಸ್

Published by Deekshith Das..

ಒಂದು ಬರಹ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಗೀಚಲ್ಪಡುವ ಮೊದಲು, ಬರಹಗಾರನ ಎದೆಯಾಳದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ‌.. ಅದಾಗಲೇ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಆ ಬರಹವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಜಿಗಿದು ಹರಿತವಾದ ಲೇಖನಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ "ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ.."

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: