ಲೈಫ್ ಒಂತರಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ..!!

ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಾಗೆ.. ಯಾಕೆ ಅಂತಿರಾ ?? ನಾವೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ !! ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಸುಗಳೂ ನಿಲ್ಸಲ್ಲಾ, ಹಾಗೇ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವರು ನಮ್ಮೆದುರೇ ಹೋದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ.

ಬಸ್ಸು ತಮ್ಮ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರುವವರು ಜೀವಂತ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಅದೇ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದವರು ಚಿರಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಂತ ಬಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹೊರಡುವ ಹಾಗೆ ಜೊತೆ ನಿಂತವರೂ ಕಾಲದ ನಂತರ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಅದೇ ಈ ನಿಂತ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ‌ ಕೆಲವರು, ನಿಲ್ದಾಣ ತಮ್ಮದೆಂದು ಇಳಿದವರೂ ಸಹ ಬಹಳ‌‌ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ‌. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಬಯಸಿ ಬಂದವರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ನಮ್ಮವರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ…. ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಬಸ್ಸುಗಳು, ಬಸ್ ಗಾಗಿ ಕಾಯುವವರು ಹಾಗೆಯೇ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿದವರು… ಈ ರೀತಿ ನಿಂತೂ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡುವ ಬಸ್ಸು ಹಾಗು ಜನರ ನಡುವೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದೇ ಮೌನವಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಬದುಕೂ ಹಾಗೆ.. ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೋಗುವವರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ “ಲೈಫ್ ಒಂತರಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ” !!

— Deekshith Das

Published by Deekshith Das..

ಒಂದು ಬರಹ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಗೀಚಲ್ಪಡುವ ಮೊದಲು, ಬರಹಗಾರನ ಎದೆಯಾಳದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ‌.. ಅದಾಗಲೇ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಆ ಬರಹವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಜಿಗಿದು ಹರಿತವಾದ ಲೇಖನಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ "ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ.."

18 thoughts on “ಲೈಫ್ ಒಂತರಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: