ಪ್ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ..

ದೀಪಾವಳಿ‌ಯ ಹಬ್ಬ
ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆ
ಹೊಸ‌‌ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಹಣತೆಯ
ಬೆಳಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ
ಮತ್ತೆ‌ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಹೊಸ ದಾರಿಯ
ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ
ಪ್ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ..

ದೀಪಾವಳಿ ಬಂತೆಂದರೆ ಅದೇನೋ
ಬದಲಾವಣೆ ಅದೇನೋ‌ ಹೊಸ
ಆಲೋಚನೆ ‌ಅದೇನೋ‌‌ ಖುಷಿ
ಅದೆಲ್ಲನ್ನೂ ಈ ಹಬ್ಬ ಮನೆ‌ ಮನಗಳಿಗೆ
ಪರಿಚಯಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವ
ಪ್ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ..

ಬದುಕು ಬದಲಾದರೂ
ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಜನರು
ಅದಲುಬದಲು ಆದರೂ
ಈ‌ ಹಬ್ಬ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು
ಇರುವ ಪುಟ್ಟ ಸಂಸಾರದ ಜೊತೆಗೆ
ಇರುವ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ
ಇರುವ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ
ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳ‌ ಜೊತೆಗೆ
ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ
ಕ್ಷಣಗಳನು ಆನಂದಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯ
ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ..

ಕೆಲಸ ಸಾಕಷ್ಟು  ಇದ್ದರೂ
ಸಮಯ ಸಿಗದಂತೆ ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ
ಬೆಳಕು‌ ಬೆಳಗಿಸುವ ಈ ಹಬ್ಬ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು
ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ
ಓಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯವನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು
ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಪ್ರೀತಿಯ
ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ..

— Deekshith Das

Published by Deekshith Das..

ಒಂದು ಬರಹ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಗೀಚಲ್ಪಡುವ ಮೊದಲು, ಬರಹಗಾರನ ಎದೆಯಾಳದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ‌.. ಅದಾಗಲೇ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಆ ಬರಹವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಜಿಗಿದು ಹರಿತವಾದ ಲೇಖನಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ "ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ.."

10 thoughts on “ಪ್ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ..

  1. ದೀಪಾವಳಿಯ ದೀಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿ

    Like

  2. ನಿಮಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.. ದೂರವಾಗಲಿ ಬದುಕಿನ ಅಂಧಕಾರ, ತುಂಬಲಿ ಮನೆ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ….

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: